Ungdom i sommerjobb

Halvparten av sommerungdommene er nå ferdig med sine 3 uker på sommerjobben i hjemmesykepleien.

Vi føler de har fått et innblikk i arbeidslivet og alle har møtt opp hver arbeidsdag med en positiv innstiling. Noen utfordringer vil det være på nye arbeidsplasser, og vi ser jo at det er en del vi bare utfører i løpet av en dag som vi ikke tenker over at ungdommer ikke har vært borti før. Dermed blir dette en fin læring for oss også. Det er viktig å se på sin egen arbeidsplass gjennom andre for å kunne utvikle seg.

Vi har i år også to nye hjemmehjelpsvikarer som har hatt med seg hver sin sommerungdom, og det har vært kjekt for både vikarene og ungdommene. De andre har vært på Ladevangen omsorgssenter og Langøy boligfellesskap. Hjelpemiddelteknikeren vår har nå også fått med seg en sommerungdom - så de har varierte arbeidsoppgaver.

Både vi og sommerungdommene synes dette er et veldig bra tiltak som vi håper kan fortsette. Vi håper også at disse ukene har bidratt til rekruttering innen yrke og til neste sommer. Flere av ungdommene bekrefter i hvert fall at de vil søke på dette neste år også selv om de ikke skal utdanne seg innen helse.

 

2022 - sommerungdom - Klikk for stort bilde2022 - sommerungdom Ann-Helen Strand

 

Bak fra venstre Selma Gustad, Emma Kongshaug (hjemmehjelpsvikar), Laura Karlsen (hjemmehjelpsvikar), Per Hallvard Aae, Live Hoel.

Foran fra venstre Christine Gustad, Mario Gustad