Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett og jordskiftedommere for perioden 2021-2025

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Det skal også velges 10 jordskiftedommere til Romsdal jordskifterett. Vi ønsker forslag til kandidater.

Meddommere til lagmannsretten og tingretten

Det fremgår av Domstolloven §67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget».

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere: blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.  Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk.

Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Mer om dette kan leses i §70 – §72 som angir formelle krav til meddommere.

Jordskiftedommere

Jordskiftedommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolen. Dette gjelder spesielt kunnskap knyttet til fast eiendom, jord- og skogbruk, verdisetting/taksering.

Det er også nødvendig med jordskiftedommere i alminnelig god fysisk form; som kan delta på befaringer i terrenget i tilknytning til den enkelte jordskiftesak.  

Dersom du har forslag til kandidater, send forslag innen 31. mars 2020.

Send e-post til victoria.asheim@averoy.kommune.no eller post@averoy.kommune.no eller ring servicekontoret på telefon 715 13 500.

Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Victoria Åsheim
Servicekonsulent
E-post
Telefon 71 51 35 20