Veidekke begjærer midlertidig forføyning i skolesaken

Planutvalget i Averøy kommune behandlet tirsdag 2. februar klagen fra Veidekke AS på kåring av Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for bygging av ny barneskole. Kommunen tok ikke klagen til følge og opprettholdt meddelelsen der Betonmast Røsand AS ble kåret til vinner. Torsdag forrige uke fikk Averøy kommune melding om at Veidekke via advokatfirmaet Wiersholm har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett.

Hva betyr midlertidig forføyning?

Begjæring om midlertidig forføyning innebærer at Veidekke ber retten forby Averøy kommune å inngå kontrakt med Betonmast Røsand AS inntil spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt er rettslig avklart.

Saken kommer opp for Nordmøre tingrett 1. mars. Kommunen får bistand fra Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz i forbindelse med klagesaken og den rettslige prosessen. Vi avventer rettens kjennelse før kontrakt signeres. Blir kravet om midlertidig forføyning imøtekommet blir det ytterligere forsinkelser før kontrakt kan signeres.

Klikk for stort bildeNy skole - skolen sett fra østMener tilbud inneholder vesentlige avvik

Av klagen fra Veidekke Entreprenør AS fremkommer det at de mener tilbudet fra Betonmast Røsand AS inneholder vesentlige avvik som tilsier at kommunen skulle avvist tilbudet etter lov om offentlige anskaffelser.

Med bistand fra advokatfirmaet Øverbø Gjørtz konkluderte planutvalget 2. februar at avvikene det klages på ikke er vesentlige nok til at det er grunnlag for å avvise tilbudet fra Betonmast Røsand AS. Dette er sammenfallende med konklusjonen til juryen som evaluerte tilbudene i pris- og designkonkurransen. Her er kommunens svar på klagen. (PDF, 347 kB)

 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968