Velkommen til kommunepsykologen

Fra 2020 er alle norske kommuner pålagt å ha et psykologtilbud. Averøy kommune er derfor svært glad for å presentere Hektor Børdal Hovgaard (43), som startet i jobben som kommunepsykolog mandag denne uken.

Hektor er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Han kommer nå fra en stilling som teamleder og faglig ansvarlig ved Rask psykisk helsehjelp i Kristiansund, hvor han har jobbet de siste 5 årene.

Hektor Bjordal Hovgaard er psykolog i Averøy kommuneDen første tiden som kommunepsykolog i kommunen skal han bruke på å bli kjent med organisasjonen og ansatte, og sammen finne ut hvordan psykologkompetansen kommer best mulig  til nytte. Kommunepsykologen skal favne bredt og omfatte både barn, ungdom og voksne. I første  omgang blir det fokus på systemarbeid, veiledning og samarbeid med andre faggrupper. Hektor vil også være knyttet opp mot kommunens psykososiale kriseteam.

Ut av terapirommet

Hektor er opptatt av fagets samfunnsansvar og verdien av å komme ut av terapirommet. Han vil at psykologisk kunnskap blir mer "allemannseie", og løfter fram lavterskeltilbud som Rask Psykisk Helsehjelp som svært nyttig. Dette er et område han har jobbet mye med, og som dreier seg om å gi veiledet selvhjelp og internettassistert behandling.

 

Råd og veiledning for å håndtere koronahverdagen 

Grunnet den pågående koronasituasjonen er vi alle påvirket av stress og usikkerhet. Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre? Hektor vil derfor tipse kommunens innbyggere om et enkelt nettkurs som gir råd og veiledning i forhold til å håndtere en ny hverdag:

Assistert selvhjelp i koronahverdagen

Hektor bor sammen med sin familie i Kristiansund, og er på fritiden en ivrig fridykker.