Årsberetning 2022

Årsberetningen er en del av kommunens styringssystem og tar utgangspunkt i kommuneplanen, økonomiplanen, resultat- og utviklingsplanen for 2021 -2022 og øvrige sektor- og temaplaner som kommunestyret har vedtatt.

Under finner dere virksomhetenes årsberetninger