Årsberetning 2022

Bruhagen barneskole

2022

Fulldelt barne­skole med 1.-7.trinn og cirka 265 elever. De er to paralleller på hvert trinn. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6 – 13 år som hovedsakelig bor på nordre del av Averøy. Skolen er ansvarlig for innføringstilbudet for barnetrinnet for hele Averøy. Gjennom 2022 fikk vi flere elever i innføringstilbudet, og vi har etablert 3 grupper/klasser for dette. Det er i dag rundt 75 barn påmeldt i SFO og rundt 90 barn mottar leksehjelptilbud på 4. -7.trinn.

Steinar Veiset - Klikk for stort bildeSteinar Veiset

Kvalitetsarbeid

Skolen opplever og ha et godt læringsmiljø. Dette viser blant annet skolens egen skolemiljøundersøkelse som gjennomføres hvert år.

De faglige resultatene ligger rundt landssnittet på nasjonale prøver. Skolen har en høy andel av barn som har behov for tilrettelagt undervisning, dette gjelder både faglig, sosialt og helsemessig. Skolen får anerkjent ros fra andre instanser når det gjelder tilrettelegging for disse barna. I løpet av 2022 fikk skolen økt tilgangen til helsesykepleier. Vi har nå helsesykepleier til stede to og en halv dag i uken. 

Det pedagogiske utviklingsarbeidet er nå kommet i gang igjen, og vi deltar i et utviklingsprosjekt gjennom Nettverk Nordmøre som går på språk og skriving. Vi har to utviklingslærere som deltar på samlinger med Nettverk Nordmøre, og som leder dette arbeidet her på skolen.

Enheten har gjennom 2022 hatt et forholdsvis høyt sykefravær. Samtidig sluttet to lærere i løpet av høsten, og vi har ikke klart å rekruttere inn nye kvalifiserte lærere. Skolen har hatt en utfordring med å skaffe både lærervikarer og andre vikarer inn i skolen. Det å rekruttere nok kvalifiserte folk inn i skolen ser ut til å bli en utfordring fremover.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet blant de ansatte oppleves som bra, men en stadig mer hektisk hverdag med flere oppgaver gjør at mange kjenner på et for høyt hverdagsstress. I september dro hele skolen på personaltur til Røros, der vi startet arbeidet med å utarbeide et verdigrunnlag for ansatte som skal prege alt vi gjør ved skolen. De tre verdiene vi kom frem til var samarbeid, inkludering og utvikling. Dette arbeidet skal videreføres inn i 2023.

Budsjett og regnskap 2022

År2022
Budsjett33 203 725
Regnskap33 691 540
Resultat    -487 815
Årsverk            42,6