Årsberetning 2022

20 Kulturskolen

Kulturskolen hadde 5 årsverk fordelt på 6 lærere. Vi kjøper i tillegg danselærer (Dans+Lotte). Skolen gir instrumental-, danse- og billedkunstundervisning. To korps på Averøya kjøper dirigenttjenester gjennom skolen. Skolen hadde 284 elevplasser høsten 2022. Det var også elever på venteliste. 

I tillegg til hovedaktiviteten som er daglig undervisning samarbeider kulturskolen med grunnskolen gjennom å produsere en lokal kultursekk. 

 • I samarbeid med ungdomsskolen oppførte vi musikalen «Fame» (premiere i mars).
 • Lærerne på kulturskolen laget i samarbeid med Averøy skolekorps en forestilling kalt «Korpsrock». Det ble gjennomført tre konserter i samfunnssalen. En åpen konsert på kveldstid og to skolekonserter der alle barneskoleelevene ble fraktet til og fra.
 • Vi arrangerte allsangkveld i samfunnssalen i juni hvor tre av øyas kor deltok i programmet i tillegg til en del av skolens elever. Ungdomskorpset deltok som sjauere og solgte kaffe og kaker til egen inntekt i pausen.
 • I samarbeid med barneskolene, museum og fortidsminneforeningen ble det i juni arrangert Pilegrimsmarsj for alle 6.-klassinger i kommunen. Elevene får se og oppleve både gammelt håndverk, mat og kulturinnslag gjennom sin vandring.
 • I løpet av vårsemesteret ble «Blås i skolen» gjennomført. Det er et opplegg for alle 2.-klassinger i kommunen med introduksjon og samspill på kornett.
 • Ved skolestart startet øvinger til musikalen «Flashdance» som skal ha premiere i februar 2023. 
 • Før jul laget to ansatte ved kulturskolen forestillingen «Barnehagesprell» som ble tilbudt alle barnehager i kommunen.
 • I tillegg har vi lokale huskonserter og opptredener med elever på forskjellige arrangement i kommunen.
Jørund Enzenbach

2022 

I høst gjennomførte vi på nytt både notekurs og gitarkurs for voksne. Gitarkurset fikk mange påmeldte, mens notekurset var ikke så populært. Vi planlegger akvarellkurs for voksne i 2023. Alt dette er en del av vår utvikling mot det som kalles «Kulturskole 3.0». En kulturskole fra vugge til grav som skal være et berikende tilbud for innbyggerne i kommunen. Denne utviklingen er i tråd med Stortingsmelding 18 (2020–2021)

«Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge»

Tidligere års suksess med julekalender på Facebook ble gjentatt. Det gir en del merarbeid og stress i julestria, men vi opplever å få veldig god respons og mener det er god promotering av kulturskolen samt at vi får vist bredden i vårt tilbud. 

Kvalitetsarbeid

 • Involvering av ansatte i planlegging og utfordringer kulturskolen står overfor. 
 • Utfordre ansatte til å reflektere over egen praksis og sette konkrete mål å jobbe mot.  
 • Fagdager i samarbeid med de andre kulturskolene på Nordmøre med erfaringsutveksling og diskusjon rundt relevante problemstillinger ble gjenopptatt etter Korona i 2022.

Arbeidsmiljø

Vi er et lite kollegium med forskjellige mennesketyper og mange meninger. Likevel opplever jeg at de ansatte er enige om retning og hva som er til elevenes og kulturskolens beste. Det er ikke alltid man er enige om veien til målet, men vi drar i samme retning og alle har eleven i fokus. Ansatte ved Averøy kulturskole ser på seg selv som først og fremst pedagoger og ikke individuelle utøvere. Det er positivt både for arbeidsmiljø og elever.