Årsberetning 2022

4 Økonomikontoret

Økonomikontoret er en støttefunksjon og har hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så rasjonelle og effektive administrative tjenester og styringsverktøy som mulig, slik at mest mulig av ressursene kan gå til direkte tjenesteproduksjon. Innfordring av kommunale avgifter og gebyrer gjør at vi også ofte kommer i kontakt med innbyggerne. Oppgavene til kontoret knytter seg til budsjett og økonomiplan, regnskapsføring, fakturabehandling, fakturering, innfordring av kommunale gebyr og avgifter, eiendomsskatt, rapportering og økonomiopplæring.

Bilde av økonomisjef - Klikk for stort bildeHarald Bergdal, økonomisjef

2022

Utgående faktura er 100 % elektronisk da vi sender fil til Visma som distribuerer elektronisk eller pr brev. Purringer sendes ut pr brev.

Inngående elektroniske faktura utgjorde i 2022 over 92 %.

Kvalitetsarbeid

Økonomikontoret har som mål å bidra til god økonomistyring og regnskapsrapportering. Det gjennomføres oppfriskningskurs for ledere og andre som har en oppgave innen økonomiforvaltning. Innfordring av kommunale gebyrer, eiendomsskatt med videre – for å holde restansene lavest mulig.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet ved økonomiavdelingen er godt. Vi er kun 3 ansatte, og vi har tett samarbeid og avklarer eventuelle problemstillinger fortløpende.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

2 666 567

Regnskap

2 421 629

Resultat

244 938

Årsverk

3,0