Årsberetning 2022

1 Ordfører

De tøffe tidene var ikke over

Etter å ha lagt bak oss et år med pandemi, tenkte nok de fleste av oss at 2022 skulle bli et mer normalt år. Men den 24. februar invaderte Russland Ukraina, og vi ble vitne til krig og ødeleggelse av en størrelse vi knapt kunne tenke oss. Krigen har hatt enorme og vidtrekkende konsekvenser, og mange ukrainere ble drevet på flukt. Averøy har alltid stilt opp for mennesker i nød, og sa ja til å ta imot hundre flyktninger. Averøyingene har varme hjerter, og kom raskt på banen med tilbud om både praktisk hjelp og husrom. Integreringstjenesten, barnehagene, skolene, helsetjenesten og innbyggerne har gjort alt de har kunnet for at bosettingen skulle gå så bra som overhodet mulig. En oppgave de har løst på aller beste måte. Ukrainerne som har kommet hit til kommunen vår, har opplevd å bli tatt varmt imot, og sier at den omsorgen og omtanken de har blitt møtt med, varmer.

Også her hjemme har det vært utfordrende, og det ble tøffe tider for mange. Å skulle gå rett fra ei tung tid med pandemi, over i uroligheter og tunge økonomiske tider, ble naturlig nok svært krevende.

Midt i dette har kommunen levert sine daglige tjenester, og utviklet lokalsamfunnet. Jeg vil få rette en stor takk til alle som har stått på gjennom året.

 

Ingrid Rangønes, ordfører - Klikk for stort bildeIngrid Rangønes, ordfører

Frivillighetens år

Året 2022 var også Frivillighetens år, noe vi har markert her i kommunen også. Med ulike aktiviteter, og en Åpen dag for de frivillige. Der de kunne presentere seg og sine aktiviteter. Frivilligheten er sterk i Averøy, og den er særdeles viktig. Dette er folk som har et stort og varmt engasjement for menneskene, bygda si og kommunen sin. De bruker av sin fritid, for å legge til rette slik at vi andre skal kunne ha gode og varierte tilbud. Vi er dem evig takknemlige, for den store innsatsen de gjør for kommunen sin.

Vi opplevde også den store gleden at en av våre frivillige, Bjørg Bergem, mottok Møre og Romsdal sin Frivillighetspris 2022. En pris som kun ble delt ut under Frivillighetens år.

 

Å forvalte sine midler

Averøy leverer tjenester for over en halv milliard. Vi er en tjenesteyter og en samfunnsutvikler. Jobben er å forvalte de midlene vi har til rådighet, til beste for alle.

Politisk er det viktig å gi klare og forutsigbare rammer, og å sørge for at det legges tydelige og gjennomførbare planer. Det synes jeg det politiske miljøet klarer godt. Vi styrer på ramme, peker ut klare mål og tydeliggjør forutsetningene for at vi skal kunne nå dem. En god dialog og gjensidig respekt mellom folkevalgte og administrasjon, er en viktig del av dette bildet. Klare forventninger gir gode arbeidsforhold for begge parter, og sørger for at vi som kommune når våre målsetninger. I tillegg skal vi alltid ha en transparent prosess og en åpen kanal ut mot innbyggere og næringsliv. På den måten blir vi en kommune med godt omdømme, noe som er viktig for folkevekst, bolyst og næringsutvikling. Det er alltid hyggelig når Averøy blir tatt frem som et positivt eksempel i en eller annen sammenheng. Framsnakking av kommunen vår, er den beste reklame vi kan få.

 Vi er alle en del av det lokale kretsløpet, og det er i alles interesse at kommunen vi bor i, fungerer så godt som overhodet mulig.

Vi er et lag, og det å drive en kommune, er lagarbeid.

 «Styring uten ledelse vet ikke hvor den skal, og ledelse uten styring kommer ikke noen vei» (Sørhaug)

 I Averøy vet vi hvor vi skal, og vi kommer dit.

Takk for et godt samarbeid, alle sammen.