Årsberetning 2022

3 Personalavdelingen

Avdelingen består pr. i dag av 2 årsverk. I tillegg lønnes 3 hovedtillitsvalgte og hovedverneombud som er frikjøpt fra arbeid i del av stilling av avdelingen. I 2021 utgjorde det totale frikjøpet for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 1,34 årsverk.

Personalavdelingen har det overordnede ansvar for kommunens personalforvaltning, organisasjonsutvikling, rekruttering og oppsigelser, rådgivning i personalspørsmål/-saker, overordnet HMS og BHT-arbeid, lønnsforhandlinger og tariffspørsmål, nærværs- og sykefraværsarbeid, kvalitetssystem, HRM-system, ivaretakelse av samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, arbeid opp mot pensjon, personell forsikringer ol.

Linda Stobukt - Klikk for stort bildeLinda Storbukt, personalsjef Linda Storbukt

Noen av våre fokusområder/begivenheter i 2022

  • Etablert interkommunalt samarbeid på lønnsområdet fra 1.1.2022 for å redusere sårbarhet og kvalitetsheving
  • Digitalisering som satsningsområde. Fokus på å ta i bruk nye moduler i Visma HRM og nye elektroniske løsninger
  • Ferdigstilling av arbeidsgiverstrategi
  • Videreutvikling av kvalitetssystemet (Compilo) og spesielt opp mot personvern
  • Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse

Kvalitetsarbeid

Kommunen har Compilo som kvalitetssystem og inngår i interkommunalt samarbeid angående kvalitetsarbeid. Det jobbes med utvikling av rutiner når det gjelder personalforvaltning og lønn som er tilgjengelig for alle enhetene, samt interne rutiner.

Arbeidsmiljø

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø og inngår i et felles arbeidsmiljø på kommunehuset. Det er sosiale tiltak både i og utenfor arbeidstid.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

4 942 267

Regnskap

4 745 407

Resultat

196 860

Årsverk

2