Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for rådmannen er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.


Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget.

Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges fram til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir satt i verk.

 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Kjetil Leirbekk
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy