Barneskole Averøy Vest. Offentlig ettersyn av planforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 17.04.2018 å legge forslaget til reguleringsplan Barneskole Averøy Vest ut til offentlig ettersyn (FSK 20/2018).

Formålet med reguleringsplanen Barneskole Averøy Vest er å legge til rette for etablering av en ny barneskole med kapasitet på opp til 300 elever, som skal erstatte eldre barneskoler på Henda, Meek og Utheim og eventuelt ta imot elever fra privat Bodalen Friskole.

"Barneskole Averøy Vest" er arbeidsnavnet av reguleringsplanen. Endelig skolenavn vil bli valgt etter navnekonkurranse.


Planforslag:
Plankart (PDF, 3 MB)
Bestemmelser (PDF, 262 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 01.06.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00