Eiendomsskatt 2020 - Averøy kommune

Eiendomsskatteliste for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03.2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd. Listene er lagt ut på kommunens servicekontor på kommunehuset. Du kan også lese eiendomsskattelistene 2020 for Averøy her. (PDF, 756 kB)

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2018, sak PS 90/1018, å gjennomføre allmenn omtaksering i løpet av 2019 med virkning fra 01.01.2020. For boligeiendommer ble det vedtatt å følge eiendomsskattelovens § 8 C-1, verdsettelse ved bruk av formuesgrunnlag, sist fastsatt for 2018. Vedtak om skattesatser mv. for 2020 ble vedtatt i møte 12.12.2019, sak PS 48/19.

Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget (produksjonsutstyr og –installasjoner) er 7 promille. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 5 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30%.

Iflg. Eiendomsskattelovens § 19 er klagefristen på fastsatt skattegrunnlag 6 uker fra 01.03.2020.

Klage på skattegrunnlag fastsatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt sendes til Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy eller på mail til post@averoy.kommune.no.

Klage/endringsmelding vedrørende skattegrunnlag fastsatt av Skatteetaten (skattemessig formuesverdi) for boligeiendommer, rettes til Skatteetaten. For mer informasjon, se: http://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/ 

Eiendomsskatten for 2020 blir delt i fire like terminer med forfall 31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.2020.

 

Hus og mynter - Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682
Frank Mjønes
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 941 86 098