Endring av reguleringsplan Bruhagen Sentrum. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 22.06.2020 egengodkjent forslag til endring av reguleringsplan Bruhagen Sentrum (KST 35/20).

Hensikten med reguleringsendringen er tilrettelegging for boligbygging på Bruvoll skoletomten og oppdatering av planen ift. etablerte parkeringsplassen og det nye kommunehuset.

Endringene i reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget (PDF, 2 MB).

Reguleringsplanen består av:
Plankart (PDF, 5 MB) 
Planbestemmelser (PDF, 397 kB) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 738 kB)   
Støyanalyse (PDF, 2 MB)   
Geoteknisk analyse (PDF, 5 MB)

Eventuelle klager kan innen 24. juli (3 uker etter denne kunngjøringen) sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.