Endring av reguleringsplan Bruhagen Sentrum. Offentlig ettersyn av endringsforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 28.05.2019 å legge forslaget til endring av reguleringsplan Bruhagen Sentrum ut til offentlig ettersyn (FSK 37/2019).

Hensikten med planarbeidet/reguleringsendringen er endring av arealbruk på skoletomten (eiendommen 53/205) og oppdatering og tilpasning av vei, parkeringsområder, avkjørsler, gang- og sykkelveier og bussholdeplasser etter bygging av nytt kommunehus og parkering.

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegget (PDF, 5 MB).

Gjeldende reguleringsplan:
Plankart (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Forslag til endring av reguleringsplan:
Nytt plankart (PDF, 3 MB)
Reviderte planbestemmelser (PDF, 295 kB)


Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 24.07.2019
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse.

Andre dokumenter i saken samt innkomne høringsuttalelser finner en i våre elektroniske postlister. Denne saken har saksnummer 2019/436 som i postlisten skrives inn i søkefeltet øverst til høyre.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00