Endring av reguleringsplan Grindhaugen. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre behandlet forslaget til endring av reguleringsplanen for Grindhaugen boligfelt i møte 11.05.2020 (KST 17/20). I møte 22.06.2020 behandlet kommunestyret høringsuttalelse fra Statens Vegvsen som ikke ble hensynntatt ved første behandlingen. Averøy kommunestyre vedtok planendringen (KST 23/20). Endringene i reguleringsplanen og politiske behandlingen er nærmere beskrevet i saksframleggene:
Behandling i møte 11.05.2020 (PDF, 3 MB)
Behandling i møte 22.06.2020 (PDF, 956 kB).


Reguleringsplanen består av:
Plankart (PDF, 6 MB) 
Planbestemmelser (PDF, 175 kB)

Eventuelle klager kan innen 24. juli (3 uker etter denne kunngjøringen) sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00