Endring av reguleringsplan Grindhaugen. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok i møte 10.03.2020 å sette i gang prosess for endring av reguleringsplanen Grindhaugen (FSK 15/20). Forslaget til endring av planen legges ut til offentlig ettersyn.

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegget (PDF, 2 MB).

Gjeldende utgave av reguleringsplanen:
Gjeldende plankart (PDF, 460 kB)
Gjeldende planbestemmelser (PDF, 427 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 439 kB)

Forslag til endring av planen:
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser (PDF, 188 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
ROS-analyse (PDF, 7 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 01.05.2020
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.