Endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 30.03.2020 egengodkjent forslag til endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør (KST 12/20).

Forslaget til endring av regleringsplanen ble utarbeidet av Ikon AS etter bestilling fra forslagsstiller Kristian Bjørn Lysø.

Endringene i planen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget (PDF, 561 kB).

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 8 MB)
Planbestemmelser (PDF, 259 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.