Endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør. Offentlig ettersyn av endringsforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 13.06.2019 å legge forslaget til endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør ut til offentlig ettersyn (FSK 44/2019).

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegg (PDF, 11 MB).

Gjeldende reguleringsplan:
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse med bestemmelser (PDF, 690 kB)

Forslag til endring av planen:
Revidert plankart (PDF, 3 MB)
Reviderte planbestemmelser (PDF, 330 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 05.08.2019
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129