Endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør. Offentlig ettersyn av endringsforslag.

Averøy formannskap vedtok i møte 03.02.2020 å legge forslaget til endring av reguleringsplan Hasseløy Boligfelt Sør ut til offentlig ettersyn (FSK 6/20).

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegget (PDF, 521 kB).

Forslag til endring av planen:
Oppdatert plankart (PDF, 2 MB)
Reviderte planbestemmelser (PDF, 246 kB)
Oppdatert planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Gjeldende utgave av reguleringsplanen Hasseløy Boligfelt Sør:
Gjeldende plankart (PDF, 4 MB)
Gjeldende planbestemmelser (PDF, 259 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 23.03.2020
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.