Endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre egengodkjente endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde i møte 07.05.2018 (KST 20/2018).

Forslag til endring av reguleringsplanen for Hestvikholman industriområde ble utarbeidet av ansvarlig planlegger COWI AS. Forslagsstilleren er KB Project AS.
Hensikten med endring av reguleringsplanen er tilrettelegging for utvidelse av industriområdet mot nordøst i sjø, tilrettelegging for etablering av dypvannskai og oppdatering av inndeling av industritomter.

Endringene i reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegget. (PDF, 6 MB)

Reguleringsplanen består av:
Plankart - Hestvikholman industriområde (PDF, 4 MB)
Bestemmelser - Hestvikholman industriområde (PDF, 327 kB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00