Endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK sak 6/2018; møte 23.01.2018). 

Ansvarlig planlegger COWI AS søker på vegne av forslagsstiller KB Project AS om endring av reguleringsplanen Hestvikholman industriområde (Plan ID 20140001).

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å utvide industriområdet mot nordøst i sjø, tilrettelegge for etablering av dypvannskai og oppdatere inndeling av industritomter.


Gjeldende reguleringsplan:


Forslag til endring av reguleringsplan:

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 14.03.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129