Endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK sak 6/2018; møte 23.01.2018). 

Ansvarlig planlegger COWI AS søker på vegne av forslagsstiller KB Project AS om endring av reguleringsplanen Hestvikholman industriområde (Plan ID 20140001).

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å utvide industriområdet mot nordøst i sjø, tilrettelegge for etablering av dypvannskai og oppdatere inndeling av industritomter.


Gjeldende reguleringsplan:


Forslag til endring av reguleringsplan:

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 14.03.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse.

Andre dokumenter i saken samt innkomne høringsuttalelser finner en i våre elektroniske postlister. Denne saken har saksnummer 2017/2958 som i postlisten skrives inn i søkefeltet øverst til høyre.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 51 35 53

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00