Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune.

Averøy kommune skal revidere gjeldende Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 18.02.2021 å sende ut saken Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune (PDF, 421 kB) på høring.

Dokumenter i saken er utlagt i papirversjon på servicekontoret.

Høringsuttalelser sendes på epost til post@averoy.kommune.no
eller pr. post til: Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy.

Høringsfrist er 13.03.2021.