Høring – Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 – sak 66/2018, å legge forslag til ny forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Averøy kommune med vedlegg, ut på ny offentlig høring med frist 1.3.19.

Det er nødvendig med ny vann –og avløpsforskrift, da dagens forskrift ikke oppfyller forurensningsforskriftens bestemmelser. En ny forskrift vil også tydeliggjøre skillet mellom forskriftens bestemmelser og det faktiske gebyrsatsene.

Sentrale endringer fra tidligere forskrift

  • Ingen minimumsgebyr
  • 2- delt gebyrmodell
  • Tilknytningsgebyr (etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet)
  • Endringer vedr. krav til installasjon av vannmåler, bl.a. krav til vannmåler for alle abonnenter
  • Overgang til beregning per bruksenhet for boliger (1 bruksenhet = 1 abonnement)

Videreført fra tidligere forskrift

  • For abonnenter uten vannmåler stipuleres forbruk etter bruksareal
  • Selvkostprinsippet

Dokumenter i saken


Eventuelle merknader

Vi ber om at eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes innen 1.3.2019.
til Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende elektronisk høringsuttalelse

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy