Høring - ruspolitisk handlingsplan 2021 - 2024

Livsløpsutvalget vedtok 1.3.2021 å sende Ruspolitisk handlingsplan 2021 – 2024 ut på høring til berørte parter og brukere før endelig behandling i Averøy kommunestyre.

Ruspolitiske mål og strategier 2021 - 2024
Arbeidsgruppa har vurdert lokale hovedmål i planperioden basert på opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020. Det er også tatt lokale vurderinger basert på de ulike tjenestene sine vurderinger. Oversiktsseminaret som ble avholdt i kommunen, har vært sentralt i planleggingen av lokale tiltak for planperioden.

Uttalelser til planen sendes Averøy kommune innen 30. april 2021.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/AVEROY/Meetings/Details/241337?agendaItemId=201676

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412
Morten Sivertsen
Konsulent rus
E-post
Telefon 907 15 387
Mobil 907 15 387