Høring - Søknad om ny utslippstillatelse for Kårvåg Øst

Iht. forurensningsforskriften søkes det om utslippstillatelse for avløpstettstedet Kårvåg Øst.

Utslippet er til Kårvågen og består av renset spillvann med inntil 1500 pe.

Avløpsløsningen fremgår av avløpsplan for Kårvåg Øst dat. 25.07.2021 med vedlegg

Tiltakshaver: Kaarvaag Invest AS
Planlegger: IKON Arkitekt og Ingeniør AS

Dokumenter i saken:

Eventuelle spørsmål til søknaden stilles til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS.

Eventuelle merknader sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

med kopi til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Hauggt. 12-14, 6509 Kristiansund
eller på e-post: post@ikon.as

Høringsfristen er forlenget til 06.09.2021