Igangsettelse av planprosess. Reguleringsplan for Hendholmen Industriområde.

Formannskapet vedtok oppstart av privat planprosess for Hendholmen Industriområde i sak FSK 59/2017 i møte 18.10.2017.
Ansvarlig planlegger Norconsult AS vil etter oppdrag fra forslagstiller MacGregor Norway AS - Triplex utarbeide et reguleringsplanforslag.

Hensikten med planprosessen er å tilrettelegge for videreutvikling av industriområdet. Det kan utvides ved fjerning av fjellmasser i nordøstlig del av Hendholmen samt utfylling i sjøen. Omfang av utfylling vil avklares gjennom reguleringsprosessen.

Det er registrert et automatisk fredet kulturminne (ID 92272) i dette området. I forbindelse med reguleringen vil det bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven for utgraving av kulturminnet.

Saksframlegg og vedtak finner man her (PDF, 3 MB).

Innspill til planprosess kan sendes innen 8. desember 2017 til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

En kan også sende innspill elektronisk 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Maxim Galashevskiy (maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no)

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy