Innbydelse til konkurranse om offentlig ettersøk av skadet vilt

Averøy kommune innbyr til konkurranse vedrørende offentlig ettersøk av skadet vilt.

Kommunen har en lovpålagt oppgave med ettersøk og håndtering av skadet og sykt vilt i henhold til §48 i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §29 og §27.

Averøy kommune skal inngå nye avtaler om kjøp av tjenester for å ivareta disse oppgavene. Det gjelder 4 kontrakter/avtaler med registrerte foretak for å fylle en fire-delt vaktturnus der hver vaktperiode er på en uke.

Oppdragsgivers kontaktperson er Ole Lie (innkjøpskonsulent i Kristiansund kommune). Han nås på e-post: ole.lie@kristiansund.kommune.no

Hvis du ønsker å motta eventuell informasjon underveis, er det viktig at man melder interesse for konkurransen pr e-post til Ole Lie.

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til ham. Dette for at alle som har meldt interesse, skal få tilgang til samme informasjon hvis det svares på spørsmål.

Konkurransegrunnlaget finner du her (PDF, 7 MB).

Tilbud sendes pr e-post til ole.lie@kristiansund.kommune.no

Tilbudet merkes: Tilbud offentlig ettersøk av skadet vilt i Averøy kommune

Fristen for å gi tilbud er mandag 17.februar kl. 1300