Innspill til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune

Averøy kommune skal revidere gjeldende Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal FOR-2017-10-31-1740.

Formålet med minstearealet er å styre avskytingen av hjorteviltbestandene for å oppnå Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023, vedtatt av kommunestyret 30.10.2017.

Averøy kommune inviterer herved til å komme med innspill før saksbehandlingen begynner.

Innspill til ny forskrift om minsteareal for hjortevilt i Averøy kommune sendes på epost til post@averoy.kommune.no eller til Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy innen 15.01.2021.