Invitasjon til å komme med innspill til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune

Averøy kommune skal påbegynne prosessen med ny Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt.
Den nye forskriften vil bli gjeldende fra og med jaktåret 2022/2023.

Averøy kommune inviterer herved til å komme med innspill før saksbehandlingen begynner.

Innspill til ny forskrift om minsteareal for hjortevilt i Averøy kommune sendes
på epost til post@averoy.kommune.no
eller til Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy
innen 01.10.2021.