Kommunedelplan for sjøområdene. Egengodkjenning

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtok Averøy kommunestyre, i møte 7.05.2018 - sak 25/2018, interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for Averøy sitt område.

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplanen) er en felles oppdatert arealplan for sjøområdene i Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner. Arealbruken i sjøen er blitt vurdert på tvers av kommunegrensene.

Planarbeidet er et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven kap. 9. Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt med prosjektleder. Arbeidsutvalget i Orkidé og en representant fra Nesset kommune har vært styringsgruppen for prosjektet. Tingvoll kommune har vært vertskommune for plansamarbeidet.

Sjøområdeplanen består et plankart for hver enkel deltakende kommune og ett felles plankart, felles planbeskrivelse og planbestemmelser. Konsekvensutredning av endringer i arealbruk er delt i 11 dokumenter og er egen for hver kommune.

Avgrensning av Sjøområdeplanen for Averøy kommune følger kystlinjen og kommunegrensen. Området der kommunedelplanen for Atlanterhavsveien gjelder, inngår ikke i Sjøområdeplanen.

Vedtakene og plandokumentene er lagt ut samlet for alle de involverte kommunene på hjemmesiden til Tingvoll kommune. Du finner dem her.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy