Melding om oppstart - rullering av landbruksplan for Averøy

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 rullering av strategisk landbruksplan for Averøy. Gjeldende landbruksplan for Averøy (PDF, 3 MB) ble utarbeidet i 1998 og den ble sist rullert i 2008. Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak i desember 2018 er at landbruket har gjennomgått store endringer siden planen ble rullert forrige gang, og at mange av forutsetningene i planen fra 2008 er endret.

Dersom du har innspill til arbeidet med ny landbruksplan for Averøy, kan du sende disse til:
Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy; eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Alle innspill, forslag eller kommentarer til planen må være skriftlige, og fristen for å sende eventuelle innspill settes til 1. mars 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Magna Bergem (magna.bergem@averoy.kommune.no).

Foto: Svein Arild Aae

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy