Melding om vedtak – Endring av reguleringsplanen for Hasseløy boligområde

Averøy kommune fattet 26.11.21 vedtak i sak PLAN-21/00375 – Endring av reguleringsplanen for Hasseløy boligområde (plan ID 20090003).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene

Endringen er gjennomført etter forenklet planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er gjort administrativt jf. delegasjonsreglementet for Averøy kommune.

Det vises ellers til vedtaket og de nye bestemmelsene.

Dokumenter i saken:

Bestemmelsene vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 10.01.22

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy