Melding om vedtak – Endring av reguleringsplanen for Hasseløya hytteområde

Averøy kommune fattet 19.11.21 vedtak i sak PLAN-21/00372 – Endring av reguleringsplanen for Hasseløya hytteområde (plan ID 20050003).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Endringen er gjennomført etter forenklet planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er gjort administrativt jf. delegasjonsreglementet for Averøy kommune.

Det vises ellers til vedtaket og de nye bestemmelsene som er vedlagt.

Det vises ellers til vedtaket og de nye bestemmelsene.

Dokumenter i saken:

Bestemmelsene vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 10.01.22

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy