Melding om vedtak – Endring av reguleringsplanen for Øksenvågen boligområde

Averøy kommune fattet 09.02.22 vedtak i sak PLAN-21/00373 – Endring av reguleringsplanen for Øksenvågen boligområde (plan ID 20100001).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Endringen er gjennomført etter forenklet planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er gjort administrativt jf. delegasjonsreglementet for Averøy kommune.

Det vises ellers til vedtaket og de nye bestemmelsene.

Dokumenter i saken:

Bestemmelsene vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 20.03.22

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon +47 94 18 61 29
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon +47 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy