Melding om vedtak – Endring i reguleringsplanen for Markvikneset boligfelt

Averøy kommune fattet 27.08.21 vedtak i sak 21/01452 – Mindre reguleringsendring for Markvikneset - Plan ID 20120002

Det gjelder en mindre endring i reguleringsbestemmelsene

Endringen er gjennomført etter forenklet planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er gjort administrativt jf. delegasjonsreglementet for Averøy kommune.

Dokumenter i saken:

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 27.09.21

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy