Melding om vedtak - Veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt

Livsløpsutvalgets vedtok 06.09.2021 - sak 07/21 navn på 3 nye adresseparseller i Kårvåg boligfelt.

Dokumenter i saken:

Vedtatte veinavn:

  • Adresseparsell A (adressekode 6024): Årviknesveien
  • Adresseparsell B (adressekode 6025): Buskardveien
  • Adresseparsell C (adressekode 6026): Buledveien

Kartutsnitt:

  

Klageadgang:

Valg av adressenavn er et vanlig politisk vedtak i kommunen som ikke er gjenstand for formell klage. Etter stedsnavnsloven er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages og ikke selve navnevalget. Klage over skrivemåten på navn reguleres av stedsnavnloven § 12, hvor det blant annet framgår hvem som har klagerett.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 15.10.21.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy