Ny skole ved Rangøykrysset. Oppstart av planprosess

Formannskapet vedtok i møte 25.04.2017 å igangsette planprosess for ny skole ved Rangøykrysset.

Planområdet (ca. 144 daa) er større enn område ST-1 som er avsatt for arealformål «offentlig tjenesteyting» i kommuneplanens arealdel. I planprosessen vil arbeidsgruppen vurdere flere alternativer for lokalisering av skole innenfor planområdet. Senere i prosessen kan planområde bli redusert.

Illustrasjon - Avgrensning av planområde

Administrativ arbeidsgruppe vil utarbeide planforslag som senere vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill til planprosessen skal fremsettes skriftlig og sendes innen 10.08.2017 til:

Averøy kommune Postboks 152, 6538 AVERØY;
eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Aktuelle dokumenter:
Saksframlegg og vedtak (PDF, 2 MB)
Kart - planavgrensning (PDF, 897 kB)
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til planlegger Maxim Galashevskiy 

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy