Offentlig ettersyn - forslag til endring av reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt

Averøy formannskap vedtok i møte 18.april å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endring av reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt.
Planforslaget er utarbeidet av plankonsulent Jann Reistad etter oppdrag
fra forslagstiller og grunneier Dag Hansen (Gullhatten AS).

Gaupsundet - Klikk for stort bildeGaupsundet

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegg (PDF, 5 MB)

Planforslaget:
Plankart (PDF, 3 MB)   
Bestemmelser (PDF, 746 kB)  
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)  
 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 07.06.2023
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no