Offentlig ettersyn - Søknad om ny lokalitet for akvakultur av berggylt – Mork II

Det foreligger søknad fra Mork Rensefisk AS om tillatelse til akvakultur av stamfisk og settefisk av berggylt på ny lokalitet Mork II på Mork i Averøy.

Lokaliteten samlokaliseres i samme bygning som lokalitet Mork som selskapet Skjerneset Fisk AS allerede har tillatelse til akvakultur av stamfisk av rognkjeks.

De mest aktuelle dokumentene i saken:

NB! Siden opprinnelig søknad ble mottatt er det foretatt endringer i søknaden. I endret søknad framgår det at den eventuelle nye produksjonen skal skje i samme lokaliteter som den eksisterende. Utenom de endrede tegningene er de andre dokumentene i saken fra opprinnelig søknad.

Saksdokumentene er også lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 10.03.20.