Offentlig ettersyn - Søknad om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk på ny lokalitet Smedvågen

Det foreligger søknad fra Averøy Industripark AS om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbueaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune.

Anlegget skal etableres på selskapets industriområde. Planen er å produsere laks fra rogn til matfisk med en årsproduksjon på 20 000 tonn.

Det skal benyttes ferskvann på fisken fram til ca. 150 gram og deretter sjøvann i resirkuleringsanlegg hvor en benytter RAS 2 teknologi i smolt- og matfiskanlegg.

Planlagte bygninger er prefabrikkerte isolert stålbygg. Byggene skal ha areal og rom for klekkeri, avdelinger med kar til fisk, vannrenseanlegg med filter, slambehandling og dødfiskhåndtering, sumper osv., sortering- og vaksinasjonsrom, energirom, sluser, fôrlager, sjøvannstasjon, leveranseavdeling for slaktefisk, administrasjons – og sosialrom. Byggene er i størrelse tilpasset det aktuelle driftsopplegg mht. kar og installasjoner, krav til hygiene,kontroll og styring av miljøfaktorer.

Bygningsmassen vil få en total grunnflate på ca. 105 000 m2. Bygg oppføres i inntil 2 etasjer med fri takhøyde på ca. 14 m.

Det vises ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 28.06.21.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy