Offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av MTB – Lokalitet 12870 Leite

Det foreligger søknad fra MOWI ASA 964118191 om tillatelse til utvidelse av MTB (maksimalt tillatt biomasse) på deres anlegg 12870 Leite med 780 tonn. Lokaliteten er i dag godkjent for en MTB på 3900 tonn.

Det blir også søkt om en mindre justering av anleggets hjørnepunkt. Det gjelder avviket mellom hva som er registrert i akvakulturregistrert og det som det tidligere er gitt tillatelse til. Avviket skyldes nok unøyaktighet i utlegging av anlegget.

Dokumentene i saken:

Søknaden med vedlegg er også lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 08.01.21.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy