Offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av MTB ved Pure Norwegian Seafood AS, Hendneset

Det foreligger søknad fra Pure Norwegian Seafood AS om utvidelse av MTB fra 130 til 1000 tonn for ventemerdanlegget ved deres slakteri på Hendneset i Averøy.

Det er kun utvidelse av MTB (maksimalt tillat biomasse) som her er omsøkt.

Firmaet opplyser at søknaden om utvidelse av selve merdanlegget vil komme på et senere tidspunkt.

Slaktemerdløyvet gjelder kun oppbevaring av slaktefisk og det skal ikke fôres.

Dokumentene i søknaden:

Søknaden med vedlegg er også lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 20.11.20.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy