Offentlig ettersyn - Søknad om utvidelse av tillatelsen for produksjon av settefisk av berggylt ved lokalitet Mork II

Mork Rensefisk AS søker om tillatelse til å utvide sitt løyve M-AV-31 ved lokalitet Mork II i Averøy, til å kunne øke produksjonen fra 2 000 000 stk. til 6 000 000 stk. settefisk av berggylt pr. år.

De opplyser i søknaden at økningen av produksjonen gjøres ved at det legges opp til å endre fra 1 til 3 framvekstperioder fra klekking og opp til 2 grams yngel.

Det vises ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 10.02.22.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy