Offentlig høring - Målsetting for forvaltning av hjortevilt 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr

Averøy kommune legger herved forslag til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune ut på offentlig høring.

Høringsfristen er satt til 1.september 2017.


Høringsuttalelsene sendes til:
Averøy kommune
Pb 152
6538 Averøy
Eller på e-post til: post@averoy.kommune.no

Sakspapirene er lagt ut i papirversjon på servicekontoret i kommunehuset.
 

Høringsdokumenter:

Innspill og uttalelser:

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 930 63 937
Mobil 930 63 937

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy