Oppstart av planprosess. Mork Næringsområde.

Selskapet Skjerneset Fisk AS og det nyetablerte selskapet Mork Rensefisk AS søkte om oppstart av regulering av næringsområde på Mork. Hensikten med planprosesen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende virksomheten og etablering av et nytt landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk.

I møte den 19.01.2021 har Averøy formannskap gitt tillatelse til oppstart av regulering.

Oppstartsvarsel (PDF, 7 MB)
Planinitiativ (PDF, 517 kB)
Referat fra opstartsmøte  (PDF, 759 kB)
Vedtak om oppstart av planprosess (PDF, 865 kB)
Planavgrensning (PDF, 4 MB)

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Marie E. Valderaune (95 07 88 17) e-post: anne@ikon.as

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet kan sendes innen 22.03.2021 til epost: anne@ikon.as

eller postadresse:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N