Reguleringsplan Bogen boligtomter. Egengodkjenning

Averøy kommunestyre har i møte 13.12.2018 egengodkjent detaljregulering for Bogen boligtomter (KST68/2018).

Planforslaget ble utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS (tidligere Iversen Petch AS) etter oppdrag av forslagsstillere Knut Kjøl og Leah Kjøl. Hensikten med planarbeid er å tilrettelegge for etablering av fire nye eneboligtomter på Bogen.

Planforslaget har et planområde på ca. 15,5 daa. Grunneiendommer gnr./bnr. 62/1, 62/8, 62/15, 62/16, 63/3 og 63/13 inngår i planområde. Planforslaget viser 6 eneboligtomter med et samlet areal på ca. 8,2 daa. To av disse tomtene er allerede bebygd med eneboliger etter dispensasjon gitt i 2013 (boligeiendommer gnr./bnr. 62/15 og 62/16).


Reguleringsplan:


Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes til kommunen senest tre 3 år etter at eventuelle byggverk er fjernet.  

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy