Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lags fv 64 fra Ba til Vebenstad. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 28.10.2019 egengodkjent reguleringsplan for gang- og sykkelveg lags fv. 64 fra Ba til Vebenstad (KST 19/19).

Reguleringsplanen og politisk behandling er nærmere beskrevet i saksframlegg. (PDF, 2 MB)
Plandokumenter:
Plankart (PDF, 5 MB)
Planbestemmelser (PDF, 253 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00