Reguleringsplan for Kårvåg Øst næringsområde. Igangsetting av planprosess.

Averøy formannskap vedtok i møte 13.06.2019 å sette i gang prosess for regulering av området ved Kårvåg næringshage (sak FSK 47/2019).

Planområdet vil bli regulert for:
- Dyrka jord vil bli regulert til landbruksformål. Planen vil ivareta landbruksinteresser.
- Områder som er avsatt for næringsformål i kommuneplanen vil bli detaljregulert.
- Kårvåg barnehage og Kårvåghallen vil bli regulert med tilsvarende arealformål.
- Veien til Kårvåg barnehage og Kårvåghallen vil bli regulert med tilsvarende arealformål.
- Total areal av etablerte og planlagte næringsområder vil utgjøre omtrent 130 daa.
- Planen vil ivareta interesser av kulturminneforvaltning.

 

Saksdokumenter:
Saksframlegg og formnnskapets vedtak (PDF, 2 MB)
Kart med avgrensning av planområdet (PDF, 2 MB)

Innspill til planprosessen skal fremsettes skriftlig og sendes innen 05.08.2019 til:
Averøy kommune Postboks 152, 6538 AVERØY;
eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00