Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta - Offentlig ettersyn

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til offentlig ettersyn (FSK sak 41/2017; møte 22.08.2017). 

Reguleringsplanforslag er utarbeidet av konsulentfirma Akons AS etter oppdrag av forslagstiller Averøya Seafood AS. Hensikten med planprosess er å lage en detaljreguleringsplan som vil legge til rette for etablering av landbasert fiskeoppdrettsanlegg etter et nytt konsept, smoltanlegg, havn med kai, fiskeslakteri og tilhørende infrastruktur.

Konseptet er basert på drift på land i et stort basseng på ca. 450x65 meter og med en dybde på 35 meter som sprenges ut i fjell, med inntak av sjøvann fra ca. 75 meters dyp. Anlegget skal produsere fisk fra smolt til slakteferdig fisk.

Aktuelle dokumenter:

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 16.10.2017 til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy